Viltspår

Viltspår

 

 

OBS!!! Nya viltspårregler

 

UTTAGNINGSREGLER TILL SPÅR-SM

 

SvTK har beslutat att från och med 2012 års spår SM, så skall endast en hund

från varje lokalklubb delta, och därför har ÖLTKs styreles beslutat om nya uttagningsregler för ÖlTK:s hundar.

 

”Sammanlagt resultat från de tre bästa proven med 1:a pris i ÖLTK:s regi, varav ett skall vara vid ordinarie prov.

 

Proven skall avläggas under tiden 1/1 till 31/12 året innan SM.

 

Vid lika resultat går den äldsta hunden till SM.

 

Om ingen hund uppfyller kraven, så kan styrelsen utse representant till SM”

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalning

 

Bankgiro: 5463-6691

 

ange hundens reg.nr vid betalning!

 

 

 

Blanketter

 

För anmälan och beställning av

blanketter, kontakta:

 

 

Charina Pettersson

Ängatorp Ängen 318

696 91 Askersund

 

0583-610 55, 073-636 94 43

 

 

 

 

Blanketter för anmälan till viltspårprov kan du också ladda ner här.