Bli medlem

Bli medlem

 

Vill du bli medlem i Svenska Taxklubben så kan du ringa, faxa eller skriva till;

 

Svenska Kennelklubben

 

Medlemsregistret

 

163 85 SPÅNGA

 

 

Fax: 08-795 30 40

 

OBS! Ange "Svenska Taxklubben"

 

 

Medlemsavgiften är 250 SEK för ordinarie medlem och 100 SEK för familjemedlem.

SVTK tillämpar rullande medlemsår, vilket betyder att du är medlem fr.o.m. första månaden när du betalar.

 

Som medlem är du berättigad att starta på svenska och norska taxklubbarnas och deras lokalavdelningars utställningar och prov.

 

Du får också tidningen TAXEN som utkommer med 5 nummer/år varav ett dubbelnummer.

 

Du får rätt att registrera valpar i Svenska Kennelklubben, hjälp med valphänvisning och sakkunnig hjälp i avelsfrågor.

 

Du får inbjudan till klubbträffar, kurser och föredrag i lokalavdelningarna samt tillgång till resultat från utställningar och jaktprov över hela landet.

 

 

 

 

 

Här kan du läsa mer om hur du ska göra

för att bli medlem och vart du ska vända dig

om du har frågor angående ditt medlemskap!